Kirkeasylsak avgjort av nemndleder alene for sjette gang

Uavhengig lokalpolitiker Line Miriam Haugan kaller behandlingen av familien Johnson Collin graverende.
Familien Johnson Collin fra Sri Lanka har sittet i kirkeasyl i syv år. Nylig fikk de for sjette gang avslag på oppholdstillatelse. Flere reagerer på UNEs behandling av søknaden, skriver Folkebladet.
167Shares

«I forbindelse med siste beslutning er alle nye opplysninger og vitnemål blitt grundig vurdert. Familien har endret forklaringen gjennom årene, og deres historie er ikke blitt mer troverdig. Saken har blitt behandlet i tingretten, lagmannsretten og Høyesteretts ankeutvalg, for så på nytt å bli behandlet i tingretten, lagmannsretten, og Høyesteretts ankeutvalg. Ikke på noe tidspunkt har UDI, UNE eller rettsinstansene ment at de trenger beskyttelse», sier Ingun Halle, avdelingsleder Utlendingsnemnda (UNE) til Folkebladet.

Uavhengig lokalpolitiker Line Miriam Haugan kaller behandlingen graverende. UNEs avslag i mars på anmodning om omgjøring av vedtak var det sjette i rekken som ble avgjort av én nemndleder alene.

Ingen tvil hos UNE

Haugan påpeker at UNE tidligere har uttalt til Folkebladet at det er lovbestemt at saker med vesentlige tvilsspørsmål skal avgjøres av en nemnd med en nemndleder og to nemndmedlemmer.

– I denne saken, med alle nye momenter som har kommet inn, er det ufattelig at det blir vurdert som at det ikke er tvil, sier Haugan.

– De (UNE, red.anm.) uttalte i juni 2020 blant annet at all tvil skal komme søkerne til gode. Det har overhodet ikke skjedd i denne saken, de har ikke engang fått prøvd saken for nemnda, sier hun og forteller at flere vitner står klare til å fortelle ting som ikke har vært kjent tidligere. I tillegg skal det ifølge Haugan være kommet inn flere nye dokumenter i saken. Hun sier til Folkebladet at det må være noe alvorlig galt når dette ikke «engang skaper en tvil hos UNE»:

Full tillit til nemndleder

«UNE har full tillit til nemndleder Anne Helgerud. I denne saken var det ikke vesentlig tvil om utfallet, og derfor har den heller ikke blitt behandlet i nemndmøte. Likevel har den vært gjenstand for langt mer omfattende behandling enn vanlig, på grunn av klagernes mange anmodninger om omgjøring av vedtaket. Hver gang har både UNEs sekretariat og nemndleder gått gjennom opplysninger i saken før nemndleder har truffet avgjørelser. To forskjellige nemndledere har truffet avgjørelse i sakene gjennom årene, og UNE har og har hatt full tillit til dem begge», skriver avdelingsleder Ingun Halle i Utlendingsnemnda.

– Skremmende

Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp), uttaler seg slik om saken:

– Både som fylkesordfører med henvisning til den nesten enstemmig vedtatte uttalelsen fra fylkestinget i Troms og Finnmark, men og som andre kandidat til Stortinget for Sp, må jeg si at dette stiller store spørsmålstegn ved rettsstaten Norge. Beskyttelsesbehovet gis ikke rare muligheten for å bli ivaretatt med en slik tilnærming som UNE åpenbart har. UNE sin rolle og opptreden må på den nasjonale politiske dagsorden, og familien Colin Johnsen må på ett eller annet vis gis den beskyttelsen de trenger, avslutter Prestbakmo.