Færre asylankomster ved EUs yttergrense

24.000 ulovlige kryssinger av EUs yttergrense ble gjort i løpet av årets tre første måneder, viser grenseovervåkingsbyrået Frontex.
En kraftig nedgang langs migrasjonsrutene øst og vest bidro til at antall ulovlige grensekryssinger inn til EU gikk ned med 7 prosent i første kvartal.
140Shares

Til sammen ble det oppdaget rundt 24.000 ulovlige kryssinger av EUs yttergrense i løpet av årets tre første måneder, viser foreløpige tall fra grenseovervåkingsbyrået Frontex.

I mars var det derimot en viss økning fra året før; 5.750 grensekryssinger er rundt 4 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Utviklingen varierer på de ulike rutene for migranter og asylsøkere på vei til Europa. Nesten 1.000 kom til Kanariøyene i mars, dobbelt så mange som for et år siden. I hele kvartalet ble det registrert 3.300 ankomster, mer enn en dobling fra i fjor.

Sentralt i Middelhavet var det også mer enn en dobling i første kvartal, til 8.450. De 1.800 som ankom i mars var nesten fire ganger så mange som i mars 2020.

I det vestlige Middelhavet var det en dobling i mars, men en nedgang på 8 prosent for hele kvartalet. Fra januar til mars kom rundt 2.700 personer til EU langs denne ruten.

Den største nedgangen kom øst i Middelhavet. 3.300 ankomster på tre måneder er hele 71 prosent færre enn i fjor. I mars var nedgangen på 43 prosent til rundt 1.850.

I Vest-Balkan er det så langt meldt om færre enn 100 ulovlige grensekryssinger i mars, men tallet er ventet å bli betydelige høyere. Rundt 6.000 ankomster i første kvartal er omtrent like mange som i fjor.