Strid om retur av syriske flyktninger fra Danmark


Foto: Regjeringen/PU
Rundt 500 syriske flyktninger skal bli utvist fra Danmark til Damaskus der forholdene blir vurdert som trygge. Men det brygger opp til strid om grunnlaget.
177Shares

Utlendingsmyndighetenes beslutning bygger på to rapporter som ble utarbeidet i 2019 og 2020. Nå sier flere av dem som var med i utvalgene som skrev rapportene, at innholdet er mangelfullt og misvisende.

– Vi mener at Danmarks politikk om syriske flyktninger ikke avspeiler de virkelige forholdene, sier åtte navngitte medlemmer i en felles uttalelse, ifølge B.T.

De åtte presenterer seg som analytikere, researchere og eksperter på syriske forhold. De fordømmer på det sterkeste den danske regjeringens beslutning om å avvise midlertidig beskyttelse for syriske flyktninger fra Damaskus.

Sara Kayyali, som er Syria-forsker i Human Rights Watch, er en av de åtte som står fram med kritikk.

– Jeg gjorde det helt klart at Syria ikke er et sikkert sted å vende tilbake til. Det er alvorlig fare for forfølgelse og for at de returnerte kan forsvinne, bli holdt i forvaring eller torturert, sier hun til dansk TV2.

Utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye sier i et svar til B.T. og TV2 at han stadig har tiltro til myndighetenes vurdering av sikkerhetssituasjonen.

Bente Scheller, som leder Heinrich Böll Foundation i Midtøsten, er også sterkt kritisk.

– Jeg synes at innholdet i rapportene er svakt. De fleste rapporter forsvinner i en skuff. Men da jeg skjønte at den danske regjeringen skulle bruke innholdet som grunnlag for å fjerne folks flyktningstatus, kunne jeg ikke tro det jeg hørte, sier Scheller til B.T.