Halverer kvoten for overføringsflyktninger

0Shares

Overføringsflyktninger er mennesker som har flyktet fra sitt hjemland og som ikke kan vende hjem igjen, og heller ikke har mulighet til å bosette seg i det landet der de bor. De er anerkjent som flyktninger av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I de tre årene 1996, 1997 og 1998 kom det til sammen ca. 13 000 asylsøkere. Men i årene 2001, 2000 og 1999 derimot kom det til sammen ca. 35 000 asylsøkere.

Denne økningen har fått store konsekvenser for utlendingsforvaltningen, og har skapt problemer med å få bosatt alle flyktningene fort nok i kommunene, ifølge Regjeringen. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen å sette kvoten for overføringsflyktninger for 2003 til 750.

UDI har som målsetting at ingen skal vente mer enn 6 måneder på kommuneplass etter at de er tatt ut. Den siste tiden har ca. fire måneders venting vært vanlig.