Slik skal Frp halvere innvandringen

Et stadig sjeldnere syn: asylsøkere i Norge. Innstramningspolitikken har også ført til at staten sparer 2,5 millioner kroner, i følge beregningene fra statsbudsjettet.
Foto: Jessica Allande
Familiegjenforening vil blant annet reduseres kraftig hvis partiet får det som de vil.
0Shares

* Familiegjenforening reduseres fra 12.500 personer til 2800.
* Godkjente asylsøknader reduseres fra 5200 til 1800.
* Arbeidstillatelser reduseres fra 9600 til ned mot 5000.
* Utdanningsopphold reduseres fra 7800 til ned mot 5000.

Slik kan den innvandrings- og integreringspolitiske hverdagen bli hvis Fremskrittspartiet får det som de vil og kommer i regjeringsposisjon.

– Ja, vi skal stramme inn med nesten ti tusen årlig. Vi skal innføre 24 års grense for ekteskap og vi stiller krav om økonomisk understøttelse og egen bolig. Alt dette vil føre til at vi får en betydelig reduksjon, sier Sandberg til dagbladet.

Blir en utfordring
Hvordan skal du få regjeringspartner Høyre med på denne politikken? 

– Klart det blir tungt, men jeg vil be de andre borgerlige partiene se på de økonomiske regnestykkene. Innvandring er en av de aller største økonomiske utfordringene landet vårt står over for, forteller Sandberg.