Skjult identitet

0Shares

Vi vil med kurset sette fokus på de utfordringene mange minoritetsungdommer med lesbisk, homofil, bifil og transpersonlig identitet lever med. Kan vi som fagfolk bidra til å lette situasjonen for de ungdommene (og familiene) dette gjelder?

Vi har invitert fagfolk og andre med nærhet til disse miljøene til å innlede om temaet.

Kursansvarlig(e)

Anne-Lise Knatten, Elisabeth Hellzén og Gina Hægland.

Amal Aden

Amal Aden er forfatter, foredragsholder og fast spaltist i ukeavisen Dag og Tid. Amal har bakgrunn fra Somalia og kom til Norge gjennom fiktiv familiegjenforening i 1996. Hun er tildelt flere priser for sin uredde og konstruktive deltakelse i norsk samfunnsdebatt. Amal har skrevet og utgitt en rekke bøker på Aschehoug forlag, blant annet ”Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger” (2012.)

Amal Aden vil innlede om situasjonen for lesbiske/homofile/bifile/transpersoner med minoritetsbakgrunn i Norge i dag. Hun vil basere seg på egne erfaringer som lesbisk muslim, og sin brede kunnskap om temaet generelt.

Bjørn Bangvoll

Bjørn Bangvoll er filmskaper, produsent og fotograf i Objektiv Kommunikasjon AS. De siste årene har han arbeidet mye med produksjon av film som har fokus på krysskulturell kommunikasjon, kultursensitivitet, mangfold og integrering.

Bjørn vil vise og kommentere en kortfilm som presenterer en ung Tamilsk gutt og de utfordringene han har møtt som homofil.

Trine Eikrem

Trine Eikrem er psykolog og leder ved Enerhaugen familievernkontor. Hun ledet fra 2007 Brobyggerprosjektet, der det ble jobbet fram et terapeutisk tilbud til unge utsatt for æresrelatert vold. Trine har jobbet mye forebyggende opp mot etniske minoritetsfamilier, særlig i forhold til å gi de flere verktøy til barneoppdragelse. Enerhaugen familievernkontor har høy kompetanse på vold i nære relasjoner.

Trine Eikrem vil snakke om ære og skam; hvordan forholde seg terapeutisk til de sterke kreftene i æren?

Ingse-Katrine Gravdal

Ingse-Katrine Gravdal er utdannet barne -og ungdomsarbeider. Ingse har arbeidet som miljøarbeider på Bjørnholt skole i 5 år. Hun har vært leder av Skeiv Verden i 2 år, og er nå frivillig ungdomsarbeider i denne organisasjonen. Til høsten starter hun studier i Sosialt arbeid ved høyskolen i Oslo.

Tittelen på Ingse Katrines innledning er: LHBT-personer med minoritetsbakgrunn – et arbeid i skolen. Hun vil snakke om sin bakgrunn for å arbeide med disse ungdommene, hva hun har erfart som miljøarbeider i skolen, hva utfordringene består i. Hun vil formidle historier fra ungdommene selv (de unges stemme) og si litt om tvangsekteskap og andre utfordringer disse ungdommene møter.

Målgruppe

Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler, PPT, BUP, barneverntjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, familievernkontorene, fastlegene, politiet, Nav og fritidsklubber. Kurset er relevant for alle som jobber med barn og unges psykiske helse.

Pris:

Kr. 800,- inkl. lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Kurset er godkjent som fritt valgt kurs i Utdanningsforbundets spesialiseringsordning. Den norske legeforening godkjenner kurset med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

30.09.2013