Barns beste i asylsaker

Ny regjering, nye muligheter? For "Sara" og andre asylbarn med fastlåst situasjon kan Venstres og Krfs fremmelse av amnesti for de med lang tid i Norge være en ny kime til håp i en ellers tung tilværelse.
Foto: Tine Poppe
Hva er barns beste i asylsaker der barnevernet er bekymret for barnets omsorgssituasjon?

Tema for dagen er å kaste lys over dilemma knyttet til asylsaker der det kan bli konflikter mellom barnevernsloven og utlendingsloven.

Se denne artikkelen for mer utdypende informasjon om tema.

Målet med temadagen er å belyse juridiske og psykologiske aspekter ved tema, samt åpne for refleksjon, drøfting og diskusjon. Vi vil samle fagfolk som arbeider med problemstillinger knyttet til barns beste i slike saker, blant annet barnevernsansatte, psykologer, jurister, asyladvokater, flyktningekonsulenter, representanter fra asylmottak, nemndene, UDI og UNE.

Første halvdel av dagen er satt av til innledninger og resten til refleksjon og debatt. Barnepsykiater Aina Vaage fra SUS samt jurist Leif Strøm vil holde innlegg. Begge har mangeårig erfaring med tematikken. Vi har også invitert representanter fra de politiske partiene på Stortinget til å delta i et panel. Til nå er Snorre Valen frå SV og Ina Roll Spinnangr fra Venstre bekreftet. Det vil også bli flere innledere som vi setter opp på det ferdige programmet.

Kursavgift: 300 kroner

Påmeldingsskjema: https://secure.jotformeu.com/form/31353414594352

Påmeldingsfristen er 25. august. Påmelding er bindende og lunsj er inkludert i kursavgiften.

NB! Begrenset med plass, så vi anbefaler at du melder deg på så fort som mulig.

Faglige spørsmål kan rettes til:
Jurist Leif Strøm på 91 37 43 16 – [email protected].
Terapeut Hedda Sandvik på 72 82 20 29 – [email protected].