Raja advarer mot at religiøse høytider skaper smitteutbrudd

Kulturminister Abid Q, Raja ber folk om å feire religiøse høytider med smittevern.
Foto: Eva Alnes Holte
I tiden fremover kommer det flere religiøse høytider, hvor folk vanligvis samles. Kulturminister Abid Q, Raja ber folk feire med måte for å unngå smitte.
24Shares

– Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer, sier Raja i forbindelse med rådene om 17. mai-feiringen.

Han sier at som i fjor blir også disse religiøse høytidsmarkeringene annerledes, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måter å markere høytidene på.

– Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sier Raja.

– Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet, sier han.

Språkvansker

Raja peker på at blant foreldregenerasjonen i denne gruppen er det mange som ikke forstår norsk. Det er formidlet koronainfo på alle språk i Norge, men Raja ber barna om hjelp.

– Det er viktig at de barna som leser og forstår norsk, får med seg alle disse reglene og kommuniserer dette godt til sine foreldre, sier han på spørsmål fra NTB.

Han trekker også fram problemet med at enkelte innvandrere reiser hjem til slekt og familie i hjemlandet. I mange land, som India, sliter myndighetene med høy smitte og sprengt kapasitet i helsevesenet.

– Når du reiser til utlandet, så utsetter du deg selv for stor risiko for å bli smittet, sier han.

– Foreldrene savner selvfølgelig sitt hjemland, slektninger, de har sin tilhørighet der, men det er noe med å vente nå fordi nå er vaksinen rett rundt hjørnet for dem.