Raskere, mer effektivt – og strengere

Michael Tetzschner, innvandringspolitisk talsmann for Høyre.
Foto: Tomas Moss
Høyre går til valg på innføring av obligatorisk språkkartlegging av barn og obligatorisk statsborgerskapstest. Samtidig vil partiet gjøre det lettere å komme inn i det norske arbeidslivet. 
0Shares

Utrop har intervjuet alle partiene og gir deg i dagene fram mot valget partienes integreringspolitikk. I dagens artikkel er det Høyre som svarer, i morgen Frp. I går kunne du lese om Aps politikk på området. 

Michael
Tetzschner, innvandringspolitisk talsmann for Høyre, presenterer ti innvandringspolitiske punkter som partiet vil gjennomføre hvis de kommer inn i regjering.

1. Styrke innvandrernes muligheter gjennom språk og arbeid.

Obligatorisk språkkartlegging skal være med på å hindre at barn som vokser opp i Norge, lever i et fremmedspråklig reservat uten tilstrekkelige språkimpulser fra det landet som de skal bo i som voksne.

Tetzschner: Språk og arbeid er avgjørende for å kunne delta i et samfunn. Blir man stående utenfor kulturell og økonomisk utveksling, kommer man aldri for alvor inn i landet.

2. Utredning av suksesskriteriene for flerkulturell rekruttering.

Tetzschner: En gjennomtenkning av hva vi anser som vellykket integrering, øker bevisstheten om hva vi skal oppnå og gir grunnlag for å velge bedre virkemidler.

3. Innføre obligatorisk språkkartlegging som en del av 4-årskontrollen på helsestasjon, eller der forholdene ligger til rette for det også i barnehagen. Gjennomført av kvalifisert personell og med oppfølging overfor barn som trenger det. 

Tetzschner: Obligatorisk språkkartlegging skal være med på å hindre at barn som vokser opp i Norge, lever i et fremmedspråklig reservat uten tilstrekkelige språkimpulser fra det landet som de skal bo i som voksne.

4. Hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter slik at faglærte eller spesialister kan påbegynne arbeid i bedriften, mens UDI behandler søknaden.

Tetzschner: Dette er en konkretisering av mindre byråkrati og lavere terskler for å ta imot høykompetent arbeidskraft.

5. Vurdere å innføre et såkalt «Blått kort» etter modell fra det amerikanske «Green card».

Tetzschner: Ytterligere en konkretisering, se forrige punkt, for å gjøre det lettere å få utdannet arbeidskraft til Norge.

6. Unge og unge sosialklienter som ikke har sterkt redusert helse, skal møtes med et tilbud og forventning om å delta i arbeid eller arbeidsavklarende aktiviteter hos de kommunale sosialtjenestene.

Tetzschner: Å ikke stille krav, særlig til unge mennesker, er å avskrive dem som nyttige samfunnsborgere.

7. Gratis kjernetid i barnehage når mor eller far deltar på introduksjonskurs eller eventuell er under utdanning eller arbeid.

Tetzschner: Med dette kan man løse noen av de praktiske problemer som kan oppstå for mennesker som er i en opplæringssituasjon.

8. Raskere godkjenningsordninger for innvandrernes utdannelse med bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse slik at utdanning innvandreren allerede har, kan brukes i Norge.

Tetzschner: Samfunnet blir fattigere hvis man ikke får utnyttet den kunnskap og erfaring som innvandrerne representerer.

9. Fremme integrering ved å fremme størst mulig selveierskap av bolig blant innvandrere.

Tetzschner: Bolig er vanlige nordmenns viktigste spareform og gir uavhengighet. Det er et tegn på vellykket integrering når ny-tilflyttede til landet tar opp boligmønsteret fra majoritetsbefolkningen.

10. Obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle som søker norsk statsborgerskap.

Tetzschner: Statsborgerskapets innhold, det å bli fullverdig medlem av et samfunn, forutsetter noe mer enn oppfylt oppholdstid. Derfor må man gjennom testing for å sikre at redskapene for å få full glede av sitt statsborgerskap, er tilstede.