Engasjert debatt om integrering

 
ERAS-nettverket inviterte til valgdebatt på Litteraturhuset på mandag 2. september. Syv partier stilte med sine kandidater til en debatt om integreringspolitikken. 
Jørn Lyhmann
Latest posts by Jørn Lyhmann (see all)

Partiene fikk først anledning til å presentere punkter fra sine partiprogrammer. Gülay Kutal fra SV la vekt på at SV ville kjempe for faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og jobb under ventetiden for asylsøkere.

Une Aina Bastholm presenterte Miljøpartiet de grønne (MdG) og kunne fortelle at de var en del av et større nettverk av europeiske grønne partier som presenterte et alternativ. De var opptatt av at integrering var en dynamisk prosess der man skaper et samfunn sammen, ikke bare at innvandrere skal tilpasse seg en ferdig mal. Frivillige organisasjoner som kompletterer det offentlige og minoritetsnettverk er en viktig del av dette.

Retningsvalg
Abdullah Alsabeeg fra Ap sa at årets valg ikke bare var et partivalg, men et retningsvalg for hvordan samfunnet skulle utvikle seg i årene som kommer. Han ville kjempe mot forskjellsbehandling på bakgrunn av navn og opphav.

Afshan Rafiq (H).

Venstres Naci Ukkøk ville arbeide mot blokktenkning og for samarbeid og sa at polariserte samfunn ikke fungerer optimalt.

Systemkritisk og mot krig
Reza Rezae fra Rødt understreket at partiet ville representere et systemkritisk perspektiv og mente at krigsnasjonen Norge hadde et solidarisk ansvar for å ta i mot flyktninger fra de land der Norge var involvert i krigføring.

Frps Aina Stenersen la frem partiets syn på skillet mellom reelle flyktninger og øknomiske flyktninger som ikke fortjente beskyttelse. Hun kritiserte Arbeiderpartiet for å føre en politikk der barn ble sendt tilbake til diktatorer. Hun hevdet at de andre partiene med vilje misforstår Frps partiprogram.

Afshan Rafiq fra Høyre fordømte formuesskatten som en urettferdig dobbeltbeskatning som Norge var alene om i Europa og hevdet at de rødgrønnes barnehagerevolusjon ikke hadde vært mulig uten de private aktørers innsats.

Spørsmål fra publikum
Etter innledningen dreide debatten seg i stor grad om partienes politikk i forhold til asylsøkere, med enslige mindreårige asylsøkere, kvoter, amnesti, saksbehandlingstider og jobbmulighet under saksbehandlingstiden. Til slutt fikk publikum slippe til og rette spørsmål til panelet. 

Erlinda Muñoz er leder for Oasen-nettverket i Norsk Folkehjelp Oslo.