Enkelte lengeværende asylsøkere får oppholdstillatelse

Viktig å understreke at dette er en engangsløsning,, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Foto: Regjeringen
Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge oppholdstillatelse.

Ordningen gjelder for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert.

Man må også ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år. Ordningen gjelder ikke for utlendinger som er straffedømt.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppen. De er tallmessig få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er likevel viktig å understreke at dette er en engangsløsning, og den vil ikke gjelde straffedømte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Oppholdstid utenfor Norge trekkes fra i regnestykket, og utlendingen må ha bodd i Norge 1. januar 2019.

– Det er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men som heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende, og disse menneskene burde få en avklaring, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Løsningen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

– Det er så uendelig trist at det alltid er juksemakere og grunnløse asylsøkere som skal hjelpes, mens andre kan se langt etter det. Nå kommer i alle fall ingen ulovlige innvandrere til å reise frivillig, sier Frps Jon Helgheim til NTB.

Helgheim mener Høyre har «hengitt seg til total ansvarsløshet for å gi KrF en symbolsk seier i innvandringspolitikken».

– Man har konstruert en gruppe slik at man kan gi 50 asylsøkere belønning for å ha brutt loven. Det er absurd, sier han.

Helgheim mener ordningen som innføres er en helt annen enn den KrF fikk gjennom da Frp satt i regjering.

– Den gang ville ordningen ha gitt under ti personer opphold. Nå har Høyre gått med på en ordning som gir en gjennomsnittlig asyljukser permanent opphold og alle rettigheter i Norge som belønning for å ha brutt loven lenge nok, sier han.