Avis regnet ut hvor mye en somalier koster

Mange somaliere har ingen utdanning når de kommer til Vesten. På bildet: Somaliere på kurs i Seattle, USA.
Foto: flickr.com
Finansavisen har regnet ut hvor mye innvandrere koster for Norge. Avisen skriver at somaliere er veldig dyre. Tamiler koster lite. 
0Shares

Det er over 600 000 innvandrere i Norge. Mange kommer for å jobbe. Men andre kommer til Norge som flyktninger eller fordi de gifter seg. Innvandrere fra land utenfor Europa jobber ofte færre år til sammen enn andre i Norge. Det kan være fordi de har tunge jobber, eller fordi det er vanskeligere for dem å finne jobber. 

Flyktninger og familiegjenforente fra ikke-vestlige land får ofte også mer penger fra staten enn andre. Det kan f eks være trygd og sosialhjelp.

Finansavisen har prøvd å regne ut hvor mye innvandrere fra forskjellige land koster den norske staten. En somalier koster ni millioner for Norge i løpet av livet, noe som er mye mer enn tamiler, og pakistanere, som koster litt over fem millioner kroner. Det er nettavisen ABC som bringer videre Finansavisens regnestykke. 

Jeg synes ikke det er rart merkelig at somaliere trenger lenger tid på å bli integrert i samfunn og arbeidsliv.

Regnet fram til 2100
Finansavisen har beregnet at somalierne som allerede har kommet til Norge, vil koste staten 215 milliarder kroner fram til år 2100. Men professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo var uenig med Finansavisen da de lagde sitt første regnestykke i april.

Storesletten mener at Finansavisen og SSB har beregnet kostnader langt inn i fremtiden på en gal måte. Han mener også skattene vil bli høyere og trygdene lavere i fremtiden. Da vil det koste mindre for staten at det bor innvandrere i Norge. Det skrev Utrop om tidligere i år. 

Men nå har Finansavisen laget et nytt regnestykke basert på den samme typen tall. 

NOAS: – Ikke rart
– Jeg synes ikke det er rart at somaliere trenger lenger tid på å bli integrert i samfunn og arbeidsliv. De kommer fra en sammenbrutt stat. Mange har ikke utdanning. 

Det sier generalsekretær An-Magrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til ABC Nyheter. 

Partiet Frp har tidligere brukt Finansavisens tall. De laget en rapport basert på tallene fra avisen og SSB. I rapporten argumenterer partiet for de vil ha færre innvandrere til Norge fordi de koster for mye. Austenå mener det er viktig å forstå at innvandrere er veldig forskjellige. 

– Da er det vesentlig hvilke grupper man snakker om. Er det flyktninger som trenger beskyttelse, har Norge forpliktelse etter FNs flyktningkonvensjon til å gi dem beskyttelse, sier Austenå til ABC Nyheter. 

Hun er også negativ til at Frp vil gjøre det vanskeligere å få familiegjenforening.  

– Rett til familieliv er også en grunnleggende rett etter FNs menneskerettserklæring og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Har folk fått opphold og statsborgerskap, bryter vi deres grunnleggende rettigheter hvis nekter dem gjenforening med deres nærmeste familie eller å hente en ektefelle, sier hun til avisen.