280.000 fikk beskyttelse i EU

Syrere, venezuelanere og afghanere er de som fikk oftest innvilget asyl i EU i 2020.
Foto: Unsplash/Mika Baumeister
I 2020 ga medlemsstatene i EU beskyttelsesstatus til 281.000 asylsøkere, viser tall som Eurostat nylig har publisert.

Antallet er en nedgang fra 2019 på fem prosent, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Opptil 127.700 personer fikk flyktningstatus (45 prosent), 80.700 fikk beskyttelse på humanitært grunnlag og 72.600 fikk subsidiær beskyttelse.

Tyskland ga flest beskyttelse (98.000, eller prosent), etterfulgt av Spania (51.200 eller 18 prosent), Hellas (35.800 eller 13 prosent), Frankrike (29.400 eller ti prosent) og Italia (21 300 eller åtte prosent).

Flest fra Syria

Største gruppen mottakere av beskyttelsesstatus i EU i 2020 var syrere (74.700 eller 27 prosent), så venezuelanere (47 100 eller 17 prosent), hvorav de fleste i Spania, og afghanere (42.200 eller 15 prosent) hvorav de fleste i Tyskland.

I 2020 ble det truffet 521 000 avgjørelser i første instans om asylsøknader i EUs medlemsstater og ytterligere 232800 endelige avgjørelser etter en klage eller gjennomgang. Beslutninger tatt i første omgang resulterte i 211 800 tildelinger av beskyttelsesstatus, mens ytterligere 69 200 personer fikk beskyttelsesstatus som følge av anke eller gjennomgang.