Nektet enhver Breivik-kobling

 
Foto: Claudio Castello
Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen og FpU-leder Himanshu Gulati klargjorde under gårsdagens internasjonale pressekonferanse at partiet "ikke er innvandringsfiendtlig".
0Shares

Bakgrunnen lå blant annet i flere artikler i utenlandsk presse, blant annet i The Independent, som beskrev partiet som “høyreekstremt”, “populistisk” og “fremmedfiendtlig”.

I inneldningen påpekte nestleder Solvik-Olsen at Frp ble stiftet 40 år siden som et liberalistisk parti, med fokus på lavere skatter, lavere offentlige utgifter og mindre byråkrati.

– Internasjonal presse har en slags hang-up når det gjelder vårt syn på innvandring, og derfor er det vårt ønsker å avklare denne situasjonen. Frp foreslår en restriktiv innvandring, men samtidig forholder vi også oss til internasjonale konvensjoner når det gjelder flyktninger. 

For liberale for Breivik
Solvik-Olsen husker ingenting av terrordømte Anders Behring Breivik, selv om sistnevnte var en kort periode medlem i partiet

– For meg er det vanskelig å se hvorfor han kom inn, men lett å se hvorfor han forsvant. Det fins ikke grobunn for hans ideer i vårt parti, sa Solvik-Olsen.

Fått eierskap i innvandringsspørsmålet
Frank Aarebrot, valgforsker og professor i komparativ politikk, uttalte seg uenig med Frp i deres politikk. Han påpekte også at partiet har fått eierskapet i innvandringsspørsmålet.

– I likhet med likesinnede partier i Europa har de gjort dette til et spørsmål hvor ”folk flest” har gått fra en positiv til en negativ innstilling. Når ungarerne kom som flyktninger i 1956 og chilenerne på 70-tallet etter militærkuppet slo nordmenn en ring rundt disse. Folk var stolte over Norges humanitære innsats for de som kom utenfra. Nå snakker man mest om å stenge grensene eller hjelpe folk i sine “nærområder”. Frp har hatt veldig mye å si for denne folkelige meningsdreiningen.

Samtidig er han klar på at måten partiet har blitt koblet til Breivik er tendensiøst.

– Ikke i sine verste drømmer ville et parlamentarisk politisk parti i Norge støttet opp om slikt tankegods, hevdet han.

Ti nasjoner i FpU
Ifølge lederen for ungdomspartiet, Himanshu Gulati Bildet av det norske politiske landskapet som er gjengitt i mediene er ukorrekt.

– Vi er et parti som står for liberalisme, individet, og mangfoldet. I Fpu har vi opptil ti ulike nasjoner representert.

En ting er å hevde at Frp og FpU står for mangfold. Men er ikke dette også forvirrende, blant annet i forhold til bruken av uttrykk som snikislamisering og andre lignende utspill? Vil dere ta eller ikke ta selvkritikk for denne situasjonen?

– Jeg tenker at termen ble brukt en gang, og tatt ut av kontekst. Her handler det om at folk, uansett opprinnelse, skal være like overfor loven, og ha samme rett og plikt. Ingen skal ha særrettigheter eller spesielle privilegier, f. eks at man innfører shariadomstoler i Norge. Vi står for dette.

– Et annet problem er at andre påfører oss meninger vi ikke har, som gjør at vi for andre fremstår som ekstremister og populister.

Ikke innvandringsfiendtlige
Sakene vi tar opp er ikke fokusert på etnisitet, var svaret fra Solvik Olsen på Utrops spørsmål i salen.

– Innvandrere som er potensielle velgere påpeker overfor oss hvordan byråkratiet i Norge hindrer dem i å starte sin egen bedrift. Vi ser også at mange er bekymret for antallet som kommer, og registrerer at svært mange en sterk bekymring velferdsstatens fremtid hvis dagens innvandring holder seg.

– Frp har aldri og kommer aldri til å være et anti-innvandringsparti, la Solvik Olsen til.