Sier nei til Frps forbud mot barnehijab

Fremskrittspartiet ønsker et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i barnehage og grunnskole.
Foto: DFID - UK Department for International Development Seguir
Fremskrittspartiet vil forby hijab i barnehage og grunnskole, men får ingen støtte i utdanningskomiteen. Saken skal opp til behandling i Stortinget tirsdag 11.mai.
631Shares

8. mars fremmet representanter fra Fremskrittspartiet forslag om et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i barnehage og grunnskole.  Forslaget får ikke støtte blant utdanningspolitikerne på Stortinget, melder barnehage.no.

Bak forslaget stod stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal.

Nå er saken behandlet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget hvor forslagsstillerne bare får støtte fra representantene fra eget parti.

Imot generelt forbud

Representantene fra Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti vender tommelen ned for forslaget. Partiene viser i sin argumentasjon til vurderingen fra kunnskapsminister Guri Melby, skriver Barnehage. Melby har i et brev til komiteen argumentert for at et generelt forbud mot at barn bruker hijab i barnehage og grunnskole ikke er et egnet virkemiddel for å bekjempe negativ sosial kontroll.

– Diskriminerende

Flertallet viser også til vurderingen som Justisdepartementets lovavdeling gjorde i 2010, knyttet til et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby hijab i barneskolen. Da var konklusjonen at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

Dialog med foreldre om hijab

– Både barnehagen og skolen skal være fellesarenaer der alle barn skal føle seg velkommen og inkludert, og der både individets ytringsfrihet og foreldreretten skal ivaretas. Samtidig er det viktig å arbeide for å forebygge sosial kontroll rettet mot jenter. Det er også viktig at kommunene, både gjennom barnehagen og skolen, går i dialog med foreldre og foresatte dersom bruk av hijab reduserer jentenes mulighet til å utfolde seg i lek og i fysisk aktivitet, uttaler medlemmene fra Sp og SV i innstillingen fra komitéen.

Ikke lov å dekke ansiktet

Det eksisterer for øvrig allerede forbud mot bruk av enkelte hodeplagg i barnehagen, skriver Barnehage videre.  I 2018 vedtok Stortinget et forbud mot såkalte ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Men forbudet gjaldt ikke barna. 

– Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder, skrev regjeringen i en pressemelding.

Nå skal saken om barnehijab få sin endelige avgjørelse i Stortinget. Det er ventet at spørsmålet om å forby barnehijab vil bli debattert 11. mai.