Forsikring for asylsøkere dyrere

Norsk Brannvernforening gir ut flerspråklige brosjyrer og videoer for å øke kunnskapen rundt brannvern, slik at ting ikke utarter seg som på bildet.
Foto: Claudio Castello
Forsikringsbransjen forsvarer høye forsikringspremier på bygg som huser asylsøkere, men avviser at de kategoriserer folk.
0Shares

Geir Trulserud, direktør for skadeforsikring i Finans Norge, forsvarer høye forsikringspriser der hvor det bor asylsøkere.

– Selskapene foretar risikovurderinger for å kunne sette riktig pris. Store asylmottak har alltid vært en utfordring. Brannvernforeningen gjorde en undersøkelse som viste at halvparten av alle slike mottak hadde hatt branntilløp eller brann, i løpet av en tre års periode, sier han til NRK Sørlandet.

I dag bor imidlertid om lag åtti prosent av asylsøkere på desentraliserte mottak, slik som den nevnte bygården i Farsund, uten at forsikringsbransjen har oversikt over dette.

– Leiligheter som huser asylsøkere har en langt større risikograd enn en vanlig utleiebolig. Men det ser ut til at forsikringsselskapene i stor grad fanger opp slike bruksendringer først når det har skjedd en skade, sier Trulserud.

– Vi kategoriserer ingen
Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge, avviser at de kategoriserer folk, og viser til at det er virksomheten i bygget er som avgjørende når forsikringspremien fastsettes.

– Vi kategoriserer ikke folk. Hverken ut i fra bakgrunn, hudfarge eller noe annet. Men når et bygg tjener som asylmottak er det en type virksomhet som har en høyere risiko enn et bygg med ordinære utleieleiligheter, sier Berge.