To prosent av Facebook-kommentarene har hatytringer

Flesteparten av hatytringer kommer i mediers Facebook-sider, viser ny rapport.
Ny Retriever-måling viser at to prosent av kommentarene på ulike riksmediers Facebook-sider inneholder hatefulle ytringer.
388Shares

Forrige uke lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en rapport om hatefulle ytringer, blant annet i norske mediers kommentarfelt på Facebook.

NRK, VG, Dagbladet, TV 2 og Nordlys er undersøkt av mediebyrået Retriever, som viser at rundt to prosent av kommentarene på de ulike medienes Facebook-sider inneholder hatefulle ytringer.

– NRK Nyheters Facebookside har størst økning i antall og andel hatefulle ytringer i koronaperioden. Fra åtte hatefulle ytringer (14 prosent av de hatefulle ytringene i normalperioden) til 14 hatefulle ytringer i koronaperioden (26 prosent av ytringene i koronaperioden). Vi finner også en økning i Dagbladets og TV 2 Nyhetenes kommentarfelt. Dagbladet øker fra 15 prosent til 28 prosent, mens TV 2 Nyhetene øker fra 16 til 19 prosent.

Nedgang i aviser

Nedgangen kan spores til to av mediene: Nordlys og VG.

Ifølge Retriever er det vanskelig å fastslå om dette skyldes tilfeldige variasjoner eller hvorvidt det er et tegn på en trend.

– I Nordlys’ kommentarfelt minkerantallet hatefulle ytringer fra sju til to, og i VGs kommentarfelt minker de fra 19 til 12. Dette tilsvarer en endring fra 12 til 4 prosentfor Nordlys,og en endring fra 33 til 23 prosentfor VG.

Les rapporten