Sivilombudsmannen om forholdene ved Trandum: Umenneskelig eller nedverdigende behandling

Det er risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, skriver Sivilombudsmannen.
Foto: Claudio Castello
Sivilombudsmannen er bekymret for at forholdene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum ikke er i samsvar med menneskerettighetene.

Ombudsmannen ber samtidig om informasjon fra Justisdepartementet om tiltak for å endre regelverk og praksis i samsvar med menneskerettslige krav.

En henvendelse om internatets helsetilbud er også sendt til Helsedepartementet, skriver de på sine hjemmesider.

I 2015 og 2017 besøkte sivilombudsmannen internatet. Det er iverksatt oppfølgingstiltak siden den gang, men ombudsmannen mener at det fortsatt er risiko for «umenneskelig eller nedverdigende behandling», skriver Sivilombudsmannen.