Frp skjerper politikken: Strengere asylregler og hardere straff for gjengkriminelle

Frp og Sylvi Listhaug vil stramme inn på asyl- og kriminalitetsfeltet.
Foto: Elin Eike Worren
Fremskrittspartiets landsmøte går inn for å avvise asylsøkere på grensa og innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle.
212Shares

En skjerpet politikk på både asyl- og strafferettsområdet ble vedtatt uten uenighet på Frps landsmøte søndag.

Der ble partiets nye program for perioden 2021–2025 banket gjennom.

Disse skal i stedet overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med. Hvilke disse er, er foreløpig ikke avklart.

Frp går også inn for at Norge skal trekke seg fra FNs migrasjonsplattform og at kristne kvoteflyktninger skal prioriteres framfor andre.

En gjengkriminell som begår lovbrudd i en såkalt skjerpet straffesone, risikerer dermed firedobbel straff, om Frp får bestemme.

Frp går også inn for å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

Voteringene endte med at 13 av dissensene ble vedtatt. Blant disse er et prinsipielt nei til vindkraft på land og et nei til å innføre bemanningsnorm på sykehjem.

Men forslagene om å skrote elbilfordelene og kontantstøtten, som på forhånd var ventet å skape høy temperatur i debatten, falt begge to.

Frp vil dermed også framover gå inn for å beholde særfordelene på elbiler og gi foreldre som velger å bli hjemme med barna, økonomisk støtte.

Frp skjerper også sin tradisjonelle motstand mot bistand. I det nye programmet heter det at bistanden bør begrenses til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). I dag ligger bistanden på rundt 1 prosent.