Hva er det med pakistanerne?

Ingen andre i Norge er hardere rammet av covid-19 enn pakistanske nordmenn. En forklaring på hvorfor kan redde liv. Men finnes svar med to streker under?

De fleste pakistanske nordmenn kjenner noen som har blitt alvorlig syke, eller har dødd av coronaviruset. Enten i nærmeste familie eller i omgangskretsen. Ingen rundt meg er uberørt. Ei heller jeg. Flere nære familievenner, alle menn på min fars alder, er brått blitt revet vekk.

Pandemien har vært en katastrofe for Norges lille pakistansk-norske befolkning.

Les mer i vg.no