Regjeringen vil styrke integreringen med over 100 millioner kroner

– Koronapandemien har gjort det vanskelig å følge introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som vanlig,sier integrerings-og kunnskapsminister Guri Melby. Regjeringen foreslår å utvide programmet med fire måneder.
Pengene skal gå til å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæringen samt til arbeidet med å styrke norskopplæringen for innvandrere uavhengig av botid. Regjeringen foreslår også å bevilge ti millioner kroner ekstra til digital leksehjelp i levekårsutsatte byområder.
263Shares

De nye millionene kommer på toppen av bevilgninger i statsbudsjettet for inneværende år, samt ekstrabevilgninger fra januar.

Forlenger introduksjonsprogrammet

Regjeringa foreslår å bevilge nesten 61 millioner til utvidet introduksjonsprogram og 32 millioner til utvidet norskopplæring.

– Koronapandemien har gjort det vanskelig å følge introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som vanlig. For å sørge for at flest mulig fullfører, foreslår regjeringen å videreføre tiltakene med at deltakerne i sluttfasen av programmet kan bruke inntil fire måneder ekstra, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Styrker voksenopplæringen

Regjeringen foreslår også å bevilge ti ferske millioner til arbeidet med å styrke norskopplæring for innvandrere. Dette er tiltak der målgruppen er voksne innvandrere som trenger å styrke egne norskkunnskaper uavhengig av botid i Norge og bakgrunn for at de kom til landet. 

– Vi skal få arbeidsledigheten ned og inkludere flere i arbeidslivet. Språk er nøkkelen til god integrering, så dette et tiltak som virker, sier Melby.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 25 millioner kroner til norskinnsats. Norskinnsatsen ble i tillegg styrket med ytterligere ti millioner kroner i tiltakspakken regjeringen la fram i januar.

Digital leksehjelp

Som følge av pandemien har etterspørselen etter digital leksehjelp økt kraftig.

Regjeringa foreslår derfor også å bevilge ti millioner kroner til tiltak for å ta igjen tapt læring, og tidlig innsats. Dette gjelder særlig levekårsutsatte byområder. Dette er områder som er omfattet av den områdesatsingen regjeringen gjennomfører.