I år blir det ikke barnetog eller russetog i Oslo på 17. mai.
I Oslo betyr det at barnetoget er avlyst i år. Korps og kor kan spille og synge på 17. mai i hovedstaden, men de kan ikke fortelle hvor og når de skal gjøre det.

Dette får korps og kor lov til i Oslo før 17. mai

Korps og kor kan øve og marsjere ute hvis de passer på smittevernreglene. Flere grupper kan øve samtidig med avstand mellom gruppene. Det kan være 20 personer i gruppa hvis de er under 20 år. Er det en aktivitet som gjør det umulig å holde 1 meter avstand, er det lov å gjøre aktiviteten. Dette gjelder bare for de under 20 år. Alle over 20 år må holde 1 meter avstand.

Dette får du lov til i Oslo på 17.mai

I Oslo er det forbudt med arrangementer inne. Men det er lov å være ti personer sammen ute. Derfor er det lov å være ti personer til stede ved taler og kransenedleggelser.

Korps og kor kan spille og synge, men de kan ikke fortelle hvor og når de skal gjøre det. Grupper som har øvd sammen, kan spille og synge sammen hvis de holder god avstand.

Det er lov å være ti personer til sammen hjemme eller på hytta. I hager, bakgårder gjelder samme regel. Bare ti personer kan være sammen.

Leker for barn i skolegårder og borettslag teller som ett arrangement. Derfor er det ikke lov å være flere til stede enn ti personer. Det er ikke lov å dele opp arrangementet.

Ordliste

Korps: orkester, gruppe som spiller instrumenter sammen

Kor: sanggruppe, gruppe som synger sammen

Taler: snakke til og foran personer

Kransenedleggelse: nedleggelse av krans (blomster), legge blomster et sted

Bakgård: gårdsrom bak bygningen