Arbeidsinnvandring påvirker bygg- og anleggsfag

Illustrasjonsfoto: Færre ungdom velger bygg- og anleggsfaglinjen på videregående skole. Ny forskning viser at det henger sammen med økt arbeidsinnvandring.
Foto: Flickr/Danijela Baron
Søkertallet til bygg- og anleggsfag er gått ned, viser fersk studie fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Årsaken er omfattende arbeidsinnvandring.
0Shares

I takt med at polakker og baltere har strømmet inn i norsk byggenæring, ønsker stadig færre norske ungdommer å lære seg bygg- og anleggsfag. Det viser ny studie gjort av forskerne Idunn Brekke, Marianne Røed og Pål Schøne fra institutt for samfunnsforskning. De har nylig publisert rapporten Påvirker innvandring investering i utdanning?

Marianne Røed er en av forskerne bak studien om ungdoms valg av bygg- og anleggsfag på videregående skole. Studien viser at valgfrafallet er høyest blant nordmenn med innvandrerbakgrunn, men den forklarer ikke hvorfor.
Foto : Institutt for samfunnsforskning/Oslo

Arbeidsinnvandringen har redusert andelen som velger byggfag med 21 prosent, forteller Røed til Klassekampen. Hun mener det er en betydelig effekt. Forfatterne av artikkelen tok for seg omfattende registerdata i perioden fra 1995 til 2008.

Forskerne så på hvor mange som søker seg inn til byggfagsutdanning etter ungdomskolen, hvor mange som fullfører de to årene med skoleundervisning, og hvor mange som får lærlingplass. De har også sammenliknet fylker med ulik andel arbeidsinnvandring, og sett etter forskjeller.

– Alle de tre trinnene i utdanningsløpet – søking, frafall og lærlingplass – påvirkes av hvor mange arbeidsinnvandrere det er i arbeidsmarkedet der de er, sier Røed til Klassekampen.

Elevenes ønsker påvirkes
Årsaken til de ferske funnene knyttes opp mot karaktersnittet for byggfagselevene. Karaktersnittet viser at det er elevenes ønsker som påvirkes. Fordi snittet har gått ned, tolker forskerne det som at det er elevenes ønske om å bli byggearbeidere som endrer seg mest, forteller Røed.

Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn påvirkes i større grad enn de uten. I følge Røed er årsaken ukjent. Men hun spekulerer på det.

– Det er kjent fra internasjonal forskning at arbeidsinnvandring påvirker arbeidsmarkedet for de med innvandrerbakgrunn mer enn andre. Deres lønn går mest ned, og sjansen til å få jobb synker mer. Det kan være en grunn til at nordmenn med innvandrerbakgrunn er mer obs på konkurranse fra nye innvandrere i arbeidsmarkedet, sier Røed.

Ikke overrasket
Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforeningen, er ikke overrasket over funnene i studien.

– Vi har lenge advart mot dette. Lønnen, arbeidsforholdene og kompetanseutviklingen blir dårligere, påvirker statusen i yrket. Dermed blir mindre attraktivt å søke. For å snu trenden må man konsentrere seg om kvalitet, kompetanse, og det som gir status, forteller Vellesen.

Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, forklarer årsaken til funnene med dårligere lønn, arbeidsforhold, kompetanseutvikling og status i yrket.
Foto : Odd Magnar Solbakken

I dag er det etterspørsel etter billig arbeidskraft, og ikke etter fagarbeidere. De store byggherrene må stille krav om kompetanse og fagbrev av søkerne, mener Vellesen.