Færre ubehandlede saker i UNE

Tilbake til normaliteten: her i området rundt Oslo City-kvartalet i Stenersgata har Utlendingsnemda (UNE) sine kontorer. Området ble evakuert i et kort tidsrom i ettermiddag etter et mistenkelig pakkefunn. Bildet er tatt etter avsperringsaksjonen ble avblåst.
Foto: Claudio Castello
Utlendingsnemnda (UNE) har i løpet av de ni første månedene av 2013 bortimot halvert antall ubehandlede saker. 
0Shares

Ved årsskiftet hadde UNE (bildet) 12.001 ubehandlede saker, fordelt på 6437 asylsaker og 5564 andre saker. Disse andre sakene fordeler seg på en rekke sakstyper, slik som blant annet familieinnvandring, arbeidstillatelse, utvisning og statsborgerskap. Ni måneder senere er UNE nede i 6851 ubehandlede saker, fordelt på 4748 asylsaker og 2103 andre.

– Mange av de sakene vi behandler nå, har tatt for lang tid, en god del av dem over ett år. Men med så stor reduksjon i antall ubehandlede saker, vil klagerne nå etter hvert få raskere svar, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes til une.no.

1800 saker månedlig
Hittil i år har UNE behandlet i gjennomsnitt 1800 saker per måned. Likevel betyr ikke dette at klagerne heretter kan forvente å få svar i løpet av fire måneder, i hvert fall ikke i asylsaker.

– Fremdeles vil det være mange enkeltsaker som tar atskillig lengre tid, for det er stor variasjon i hvor enkle eller vanskelige sakene er. Noen saker har oversiktlige problemstillinger og all nødvendig informasjon tilgjengelig. Andre saker kan innebære mange og kompliserte vurderinger, og det kan mangle viktig informasjon eller dokumentasjon som må innhentes, noen ganger fra utlandet. Ikke minst gjelder dette i mange av asylsakene, hvor det gjerne er vanskelige vurderinger knyttet til situasjonen i opprinnelseslandet og usikkerhet om forhistorie og identitet, forklarer Aursnes.