Flere dødsfall blant flerkulturelle barn

16 av 28 barn som døde på unaturlig vis på Ahus og Oslo universitetssykehus (OUS) var ikke etnisk norske.
0Shares
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Ifølge Dagens Medisin har fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus foretatt en gjennomgang av 770 plutselige, uventede dødsfall de siste fem årene ved Ahus og ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Et av målene med rapporten var å avdekke risikoområder. En pasientgruppe som skilte seg ut var barn under to år. Det var 28 unaturlige dødsfall hos barn yngre enn to år som ble meldt direkte til Fylkeslegen i Oslo og Akershus. 16 av de døde var hadde ikke-etnisk norsk bakgrunn.

Større andel
– Dette er en betydelig større andel enn vi ser i andre aldersgrupper, og noe sykehusene bør ta alvorlig, sier Schou til Dagens Medisin.

Han legger vekt på at sykehusene bør undersøke om overhyppigheten av ikke-etnisk norske er tilfeldig.

– Det kan være tilfeldig, men etter min mening bør disse tilfellene ses nærmere på, og sykehusene må stille spørsmål om de med annen bakgrunn møtes på en riktig måte. Dette handler om kommunikasjon, om kulturforskjeller og språkforskjeller og bruk av tolk, uttaler Petter Schou til Dagens Medisin.