Frivillige organisasjoner: Ta imot flere flyktninger fra Moria-leiren


Foto: evakuermoria.org
50 familier har så langt blitt hentet fra den nedlagte Moria-leiren i Hellas. Nå krever ulike organisasjoner norske myndigheter til å ta inn flere.

Flere appellanter møttes i går på Eidsvolls plass med et budskap om å ta imot flere enn de 50 familiene som kom til Norge etter årsskifte fra Moria-leiren.

– Norge sender millioner av kroner til Hellas for å støtte landet i å bygge opp mottakssystemer. Nå bygger Hellas høye betongmurer rundt flere av leirene. I stedet for å bidra til å bygge opp murer, må Norge evakuere ut flere barn, ungdommer og barnefamilier fra leirene, sa Christina Grefsrud-Halvorsen i Ressursgruppen for evakuering av Moria i sin appell.

Halvorsen oppfordret videre om at barn ikke kan være brikker i politisk spill.

– Norge kan ikke fortsette en argumentasjonslinje som handler om hva andre land gjør, med fokus på forholdsmessige tall og innbyggertall. For barna i Moria, de andre greske leirene og barna på grensen til Bosnia er ikke tall. De er mennesker, og de har rett på et liv i verdighet og trygghet, akkurat som alle andre!

Torhild Brandsdal, KrF, i samtale med konferansier Janne Heltberg.
Foto : evakuermoria.org

Krigens ofre

Monica Sydgård fra Redd Barna, viste til i sin appell paralleller til situasjonen i Gaza.

– Krig dreper. Krig skaper frykt hos barna. Krig tar også utdanning og fremtidshåp fra barna. Krig tvinger barn på flukt. Krig tvinger barn på flukt fra alt som er kjent og kjært, til en utrygg og uviss fremtid på flukt. Aldri før har det vært så mange barn på flukt i verden. Og aldri før har det vært så farlig å være barn på flukt.

Hun mente det har blitt vanskeligere og farligere for barn å søke beskyttelse i Europa.

– Europa har de siste årene møtt mennesker, inkludert barn på flukt med stadig strengere grensekontroll. Det finnes få trygge fluktruter. Marerittet som utspiller seg på grensen til de spanske enklavene Ceuto og Melilla akkurat nå viser tydelig dette. Barn hindres med makt og vold å krysse landegrenser. Vi i Redd Barna har møtt mange barn som har opplevd å bli slått og skutt etter på grenseoverganger i Europa.

Hun krevet at at Norge tar et mye større ansvar.

– For det første må Norge relokalisere flere mennesker. Flere barn og deres familier må få en trygg havn i Norge For det andre må Norge gå foran for at Europa får på plass et nytt migrasjon og asylsystem som ivaretar barnas grunnleggende rettigheter. Det er på høy tid at barn som flykter fra krig og grusomhet, får den beskyttelsen de har behov og krav på.

Rasmus Hansson fra MDG var en av fremmøtte.
Foto : evakuermoria.org

Negativ utvikling

I sin appell viste Rune Berglund Steen fra Antirasistisk senter til at europeisk asylpolitikk står i økende grad i fordommenes og fiendebildenes tegn.

– I mange år har vi latt høyrepopulistiske og høyreradikale forestiller om muslimer, flyktninger og migranter få herje. I dag ser vi resultatene. Erfaringene fra 2015 førte ikke til at vi rustet opp beredskapen og kapasiteten til å hjelpe, men at vi rustet opp tiltakene mot mennesker på flukt, for å kunne beskytte oss selv bedre.

Steen mente dette har gitt en forverring av situasjonen.

– Vi lever i et Europa som sendes flyktninger og migranter tilbake til redselsfulle overgrep i Libya, gjennom samarbeidet med den såkalte libyske kystvakten. Vi lever i et Europa hvor det er en rekke rapporter om mer eller mindre systematisk bruk av vold fra grensepolitiet i spesielt Kroatia og Hellas. Også UNHCR har slått alarm. Vi lever i et Europa med høye grensegjerder og piggtråd. Vi lever i et Europa hvor Middelhavet for lengst har blitt en massegrav, og hvor landene har utviklet en offensiv politikk for å hindre redningsarbeid, straffeforfølge mennesker som redder liv og sette redningsbåter i arrest.

Leverte kravliste

«Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner,
som representerer over en halv million mennesker. Norske Biskoper og Norges
kirkelige råd og flere fagforeninger har sluttet opp om oppropet. 101 778 personer
har underskrevet kampanjen til Redd Barna som sier at 50 personer fra de greske
flyktningleirene ikke er nok.

SVs Karin Andersen snakket om forslaget som ble nedstemt.
Foto : evakuermoria.org

I det politiske Norge har SV foreslått å evakuere 750 flyktninger fra de greske leire. Forslaget ble ikke vedtatt.

Organisasjonen leverte følgende kravliste til politikerne:

  • Vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i de Europeiske flyktningleirer og at grunnleggende behov blir dekket.
  • Vi krever fortsatt at Norge initierer en felleseuropeisk løsning, slik at barna og de mest sårbare flyktningene i Moria blir evakuert.