Et koronasertifikat skal brukes ved offentlige arrangementer, cruise og "pakketurer" i Norge.
Foto: Claudio Castello
Det kan være aktuelt å bruke koronasertifikatet tidligere enn trinn 3 i gjenåpningen.
28Shares

Regjeringen har sendt inn proposisjon til Stortinget om koronasertifikatet for å gjøre det lovlig å bruke i en periode. Proposisjon blir brukt når regjeringen foreslår at Stortinget gjør vedtak. Regjeringen ønsker å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter å ha hatt korona og testresultat.

Regjeringen tenker at koronasertifikatet skal brukes ved offentlige arrangementer, cruise og “pakketurer” i Norge. Helse – og omsorgsminister Bent Høie sier at regjeringen ser på om koronasertifikatet kan brukes på andre områder også, spesielt i de kommunene som lenge har hatt strenge tiltak.

Regjeringen mener at et koronasertifikat gjør gjenåpningen av samfunnet raskere og tryggere. Når smittenivået er lavt og mange er vaksinert, skal koronasertifikatet ikke lenger være i bruk. Regjeringen arbeider nå med utvikle et koronasertifikat som kan brukes i EU.

Ikke alle er positive til et koronasertifikat. Enkelte universitetsjurister mener at forslaget ikke oppfyller kravene til klar lovhjemmel. Rundt 10 500 privatpersoner har gitt høringsuttalelser. De er kritiske til et koronasertifikatet. Offentlige etater og organisasjoner er positive til et koronasertifikat.

Les mer om saken på flere språk her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/covid-19-certificates-proposed-amendments-to-the-control-of-communicable-diseases-act/id2850268/

Ordliste

verifisert: undersøke og fastslå riktigheten av

universitetsjurister: jurister som underviser jus på universitetet

lovhjemmel: grunnlag i loven, lovlig tillatelse