Koronatiltakene stjal jobben fra mange innvandrere

Flere med innvandrerbakgrunn jobber i bransjer som har blitt rammet av pandemi-restriksjonene.
Foto: Travis Modisette
Mange innvandrere mistet jobben sin i fjor. Mye av dette skyldes at de jobber i yrker som ble hardt rammet av koronatiltakene.

Den norske innvandrerbefolkningen er overrepresentert i de næringene som ble mest rammet av koronatiltakene. Dette gjelder blant annet jobber i restauranter og hoteller. I tillegg sjåfører, de som jobber i rengjøring og i utleie av arbeidskraft.

SSB har i den nye rapporten om innvandrere sett på antall sysselsatte og yrkesstatus i fjerde kvartal i 2019 sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Dette er utvilsomt en sterkt medvirkende årsak til at disse befolkningsgruppene hadde større andeler ikke-sysselsatte i 2020 enn den øvrige befolkningen, ifølge SSB.

Samtidig ser man at personer i tjueårene er de som er mest rammet. Det stemmer overens med befolkningen ellers også. For alle er nedgangen størst for de under 25 år.

– Dette påvirker derfor spesielt norskfødte med innvandrerforeldre, ettersom hele 55 prosent befinner seg i aldersgruppen 21–29 år, ifølge rapporten.

– Utdanning virker i denne sammenheng inn på sysselsettingen ved at de med kun grunnskole er sterkere representert i de næringene som er blitt mest berørt av koronatiltakene, skriver forsker Bjørn Olsen, som står bak SSB-rapporten.

Ifølge SSB er det også stor forskjell knyttet til den geografisk bakgrunnen de forskjellige har. Siste kvartal i fjor ligger afrikanske innvandrere høyest med 14,4 prosent, men også blant de fra Øst-Europa og Asia var mange uten jobb, med henholdsvis 13 og 12,5 prosent. Norden og de fra Vest-Europa ligger langt under.

Ansiennitet spiller også inn i forbindelse med permittering og oppsigelse. De som har bodd i Norge i mer enn ti år, ligger under snittet blant de innvandrere som er uten jobb i 2020.