Større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at gutter fra familier med lav inntekt er mest utsatt for psykiske utfordringer.
Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser sammenlignet med barn i familier med høyere inntekt.
132Shares

Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet var gutter fra familier med lav inntekt mest utsatt. Her ble 15,4 prosent ble diagnostisert med psykiske lidelser i barndomsårene. Det er fire ganger høyere enn for gutter av rike foreldre.

Diagnosen ADHD bidro til de største ulikhetene, tett etterfulgt av angst og depresjon.

Spiseforstyrrelser hos jenter var unntaket, hvor det ikke ble funnet en sammenheng med familiens inntektsnivå.

Studiet fulgte 1.354.393 barn i alderen 5 til 17 år over en 8 års periode.