Mer penger til kulturelt mangfold i musikken

Arrangørstøtte musikk er en tilskuddsordning som skal bidra til et allsidig konserttilbud av høy kvalitet innen alle sjangre, og til å nå et mangfoldig publikum i alle lag av befolkningen.
Foto: Kamran Mubashir
Kulturrådet jobber for å styrke mangfoldet i norsk kulturliv og har endret ordningen for arrangørstøtte musikk for å legge til rette for en større bredde av konsertarrangører. De oppfordrer særlig aktører som jobber aktivt med mangfold til å søke.
440Shares

Arrangørordningen gir årlig tilskudd til flere hundre konsertarrangører i hele Norge på til sammen nesten 40 millioner kroner. For å kunne rekruttere nye aktører har retningslinjene på arrangørordningen blitt justerte. Søkere oppfordres til å beskrive og vurdere sitt arbeid med mangfold blant publikum og artister, og i program, organisasjon og strategi. Søknadene blir vurdert ut ifra temaer som inkludering, kjønnsbalanse, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning.

For å gi bedre forutsigbarhet for planlegging og utvikling, ønsker Kulturrådet å gi flere langsiktige tilskudd. For å kunne søke ordningen må konsertene være offentlig tilgjengelig. De neste søknadsfristene for konsertarrangørordningen er 2.juni og 2. september.