Denne saken er avpublisert!

Utrop har kommet over ny informasjon i denne saken, og sett i lys av den nye informasjonen har vi gjort en ny redaksjonell vurdering.
690Shares

Vi har kommet fram til at saken muligens er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.9:

Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.”

Og

4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

Ny informasjon som Utrop har mottatt fra sikre kilder i etterkant av publiseringen tilsier at det er uetisk å ha saken publisert.

Vi har derfor valgt å avpublisere saken.