Annengenerasjons innvandrere vil oppnå mer

0Shares

En undersøkelse gjort av forsker Berit Lødding ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) viser blant annet at når barn av innvandrere først har kvalifisert seg til å studere, begynner de på universiteter og høyskoler i minst like stor grad som etniske nordmenn.

2000 ungdommer som begynte på videregående skole høsten 1994, da Reform94 ble sjøsatt, har deltatt i undersøkelsen, ifølge Aftenposten.

Annengenerasjons innvandrere begynner med høyere ambisjoner. En større andel av dem tar sikte på hovedfag eller doktorgrad.

Undersøkelsen viser også at denne gruppen først og fremst søker seg til de institusjonene som gir de høyeste akademiske utdannelsene, universiteter og vitenskapelige høyskoler, mens de svikter de regionale høyskolene.