Whyte første innvandrer i Fagforbundets styre

 
Foto: Fagforbundet
Han brenner for inkludering og mangfold. Nå er Eddie Whyte den første innvandreren i forbundsstyret.

Whyte (bildet) er et kjent ansikt for dem som er aktive i forbundet. Han har jobbet for at både Fagforbundet og det norske samfunnet skal bli mer inkluderende, og var blant annet med på å starte Fagforbundets nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, skriver fagbladet.no.

– Jeg tror det først og fremst er min bakgrunn som tillitsvalgt i mange år som er grunnen til at jeg er valgt inn i forbundsstyret, men jeg har nok litt andre perspektiver enn folk som er født og oppvokst i Norge, sier Whyte.

Han vokste opp i et konfliktfylt Belfast, og bodde og jobbet senere i England. Whyte fikk med andre ord for alvor merke Margaret Thatchers politikk på kroppen.

– Jeg fikk selv se hvor lett det er å rive ned velferdsstaten. Jeg tror folk må våkne, og skulle ønske de hadde gjort det før valget.

Forslag til inkludering av minoriteter
Han har jobbet for at Fagforbundet skal få flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Han håper og tror det er flere som blir valgt inn i verv om fire år. I morgen vil han på vegne av Fagforbundet i Vestfold fremme et forslag om en moderat form for kvotering av personer med minoritetsbakgrunn til verv lokalt, i fylkene og nasjonalt. I forslaget heter det:

”Ved valg og oppnevninger bør begge kjønn være representert med minst 40 prosent, og det bør om mulig være representanter med minoritetsbakgrunn.”

– Jeg er opptatt at vi skal være inkluderende også i praksis. Vi har fattet mange fine vedtak, men de må følges opp av fagforeningene, sier Whyte til fagbladet.no.