KRLE-faget er feilslått politikk

Går inn for mer kristendom i skolen FOTO: Scanstockphoto
Det nye KRLE-faget er et svært uheldig tilbakeskritt for det flerkulturelle Norge, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum. 
Athar Ali
Latest posts by Athar Ali (see all)

De borgelige partier bestående av H, Frp, Krf. og Venstre vil endre faget RLE. De vil gjeninnføre kravet om at faget skal innholde minst 55 % kristendom. Det er en del av samarbeidsavtalen mellom disse partiene.

Vi mener at det er et tilbakeskritt og svært uheldig. Det nåværende faget ble til etter en lang kamp. Å endre det vil være samme som å snu klokka tilbake. Kristendom er en viktig del av det norske samfunn og bør ha en sentral plass i dette faget. Det er viktig at barn lærer om den kristne kulturarv. Samtidig mener vi at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Over 40 % av elevene i Oslo skolen har et flerkultuell bakgrunn. På flere skoler er de i flertall. Derfor er det svært viktig at andre religioner og livssyn bør også ha en sentral plass i dette faget

Et flerkultuelt samfunn bør bygges på gjensidig respekt og likestilling mellom ulike kulturer, religioner, språk og befolkningsgrupper. Dersom det nye RLE faget skal domineres av kristendom på bekostning andre religioner og livssyn vil det være et tilbakeskritt for det flerkulturelle Norge.