Kjennelse: Storbritannia behandlet asylsøkere lovstridig

96Shares

Siden i fjor høst er flere hundre migranter blitt plassert i Napier Barracks sørøst i England.

Brakkene der ble i vinter beskrevet som iskalde, og nesten 200 beboere ble smittet av korona i januar. Seks av beboerne saksøkte myndighetene.

I kjennelsen torsdag framholder dommeren Thomas Linden at forholdene i brakkene ikke ivaretok asylsøkernes helse.

Linden påpeker også at forholdene kunne minne om internering, til tross for at asylsøkerne i utgangspunktet skulle bo i leiren frivillig.