Her er færrest og flest innvandrere i jobb

Fra utdanning til NAV: en ny arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Proffice viser at bedriftsledere er lite intersserte i innvandrere som har interesse av å gjøre karriere. Ifølge statistikken oppgir bare tre prosent arbeidstagere å ha en leder med innvandrebakgrunn
Foto: Asker kommune
Østfold ansetter færrest innvandrere, mens Rogaland ansetter flest.

Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er på 6,9 prosent. Samtidig er det også store regionale forskjeller, viser en fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fylket som kommer best ut er Rogaland, med en arbeidsledighet blant innvandrere på 4,9 prosent, nesten tre prosentpoeng mindre enn landsgjennomsnittet. Østfold er fylket som kommer dårligst ut. Arbeidsledigheten blant innvandrere i fylket er på 10,8 prosent, nesten fire prosentpoeng mer enn landsgjennomsnittet.

– Høy arbeidsledighet generelt
Kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby, mener undersøkelsen gjenspeiler den generelle situasjonen i Østfold.

– I Østfold har vi generelt høy arbeidsledighet og lav utdannelse. Vi merker fremdeles arven etter et stort industrisamfunn, forteller Tunby til journalen.hioa.no.

Kombinasjonen høy arbeidsledighet og lav utdannelse gjør ikke saken noe bedre for innvandrerne i fylket, mener kommunikasjonssjefen.

– Et allerede høyt press på de ufaglærte jobbene gjør det vanskeligere for innvandrere med begrensede norskkunskaper å konkurrere om jobbene.

Næringsstruktur bestemmer
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Nodland ved NAV Rogaland mener fylkets næringsstruktur og store etterspørsel etter arbeidskraft er avgjørende grunner til hvorfor store deler av innvandrerbefolkningen i fylket er i jobb.

– Undersøkelser viser at hvis vi skal dekke det antatte behovet for arbeidskraft Rogaland vil ha i 2030, vil en tredjedel av arbeidsstyrken være innvandrere, forteller Nodland til journalen.hioa.no.