Stopper asylmottak

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
UDI avblåser alle planer om nye mottak – også i Oppdal.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Årsaken er en kraftig nedgang i antall asylsøkere i oktober og november. Behovet for nye mottaksplasser er derfor langt mindre enn tidligere antatt.

– Vi avlyser derfor anbudskonkurannsen om å etablere tolv nye mottak med til sammen 1 800 plasser, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) til opp.no.

Og dermed avblåses anbudsrunden der blant annet Hero Norge i samarbeid med Norlandia var en av søkerne. Planene om å etablere 150 mottaksplasser i Oppdal Alpintun vakte stor motstand både politisk, men også lokalt hos reiselivsnæring og hytteeiere i Stølen hvor det avstengte leilighetsanlegget ligger.

Jevnlige utlysninger
I løpet av 2014 vil avtalene med en rekke driftskontrakter gå ut, og UDI vil derfor jevnlig lyse ut nye kontrakter for å holde på dagens kapasitet.

I kontraktene med driftsoperatørene ligger det også andre muligheter for raskt å utvide antall plasser. Dette for å unngå store svingninger i etablering av nye mottak.

– Siden det i sommer kom et større antall asylsøkere enn vanlig til Norge, ble denne bufferen og de andre mulighetene først brukt. I oktober og november kom det langt færre asylsøkere og behovet for nye plasser er derfor borte, sier Wilberg.