Forsvaret fikk Mangfoldsprisen 2013

 
Foto: Claudio Castello
I går ettermiddag kunne barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne overrekke årets utgave av Mangfoldsprisen til Forsvaret for innsatsen med å inkludere flere med innvandrerbakgrunn i sine rekker.

Under utdelingen, som tok sted i går ettermiddag på Forsvarets stabsskole på Akershus festning, påpekte statsråden at Forsvarets fremmer ulike menneskers kompetanse.

– Forsvaret har jobbet målrettet med å rekruttere innvandrere og ivareta ulike behov. Det er viktig at man vet hvordan man håndterer mangfoldet, og har en bevisst strategi for hvordan den enkeltes kompetanse kan benyttes. Her ser vi at Forsvaret går foran som et godt eksempel for andre virksomheter, sa Horne.

Hun håpet årets pris kunne komme til nytte i andre statlige instanser.

Foto : Claudio Castello

– Jeg håper dette kan føre til et geniunt ønske for at flere skal jobbe utifra et mangfoldstankegang.

– Godt forankret satsing
Juryen er sammensatt av representanter for Hovedorganisasjonen Virke, KS (Kommunenes sentralforbund), LO, YS, NAV og KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene), og hvor IMDi utgjør sekretariatet. Juryleder Ingunn Olsen Lund fra LO uttalte at Forsvaret fikk prisen på bakgrunn av helhetlig og godt forankret manfoldsstrategi.

– Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, og tiltak for at alle grupper skal inkluderes på arbeidsplassen. Juryen mener dette kommer tydelig frem i Forsvarets verdigrunnlag.

Hun nevnte blant annet utarbeidelsen av informasjonsmateriell på flere språk, tilrettelegging for religionsutøvelse og holdningsarbeid fra ledelsens side, som viktige momenter.

– Vi vurderer at Forsvaret har et godt etablert utgangspunkt for å klare målsetningen om å gjenspeile befolkningen.

– Vi var overrasket
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga uttrykk at man i Forsvaret ble gledelig overrasket når man fikk vite om prisen.

– For oss er mangfoldet noe som vi hatt et sterkt fokus på i den senere tiden. Vi ønsker å rekruttere den beste kompetansen som er tilgjengelig i Norge, og henvender oss følgelig til alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet eller religion. 

Ifølge Bruun-Hanssen var også prisen et pekepinn på at folks kompetanse blir verdsatt, uavhengig av bakgrunn.

– Når vi får denne utmerkelsen så viser det også at vi er godt i gang med å øke bredden i vår organisasjon, noe som ansporer til videre innsats.

– Viktig signaleffekt
Er fremtidens forsvar et forsvar for alle norske borgere?

– Forsvaret skal representere det norske samfunnet. Siden dette er et samfunn som blir har blitt, og vil fortsette å bli mangfoldig i de kommende årene, så vil dette også påvirke oss.

Ifølge BLD-minister Horne har prisen et viktig signaleffekt.

– Arbeidet som Forsvaret har satt i gang overfor alle nordmenn viser hvor viktig det er å jobbe med inkludering. Kanskje vil man ikke se resultatet før om et par år, men igjen viser dette at vi trenger ungdommer fra alle samfunnsgrupper som skal utføre det viktige arbeidet Forsvaret gjør, fortalte hun.