Neda-saken tilbake til start

Asylbarnet Neda Ibrahim (her sammen med NOAS` generalsekretær Ann-Magrit Austenå) var en av de to vinnere av årets utgave av Annette Thomessens minnepris.
Foto: Tine Poppe
Etter det nylige avslaget vet ikke advokat Arild Humlen om Nedas familie orker en helt ny runde i retten. 
0Shares

Når familien til Neda Ibrahim anker Utlendingsnemndas (UNEs) avslag inn for retten, vil familiens advokat sette spørsmålstegn ved habiliteten til UNE's nemndleder.

– Når vi er nødt til å starte saken på nytt helt fra bunnen av, vil vi også ta alle forhold opp til vurdering. Det er ikke unaturlig å rette søkelyset mot UNE's nemndleder og se om det er noen inhabilitetsproblematikk knyttet til vedkommende, sier advokat Arild Humlen til NTB.

UNE ønsker selv ikke å si noe om Humlens angrep på nemndlederen.

– Hvis advokat Humlen tar saken til retten igjen, vil det fremgå av hans prosesskriv hvilket grunnlag han bygger søksmålet på. Dette er et prosesskriv UNE da vil gi tilsvar til når det foreligger, sier informasjonssjef i UNE, Bjørn Lyster, til NTB.

Intet humanitært grunnlag
I en oppdatert redegjørelse fra UNE mandag går det fram at UNE i sitt nye vedtak har tatt hensyn til innvendingene fra Oslo tingrett. Men i sitt nye vedtak fastholder UNE at familien ikke får asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge.

Familien Ibrahim kom til Norge som statsløse palestinere i 2003. Familien fikk endelig avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i mai 2006. Etter dette har familien sendt flere omgjøringsbegjæringer og fått avslag på alle.