– Arbeidsinnvandring har styrket norsk økonomi

 
Foto: Regjerningen.no
Flere hundre tusen arbeidsinnvandrere bidrar til den enorme velstandsøkningen, men de står på utsiden av den norske modellen til en viss grad, påpeker den nylig fremlagte Holden III-rapporten. 

Tirsdag formiddag ble den såkalte Holden III-rapporten om den norske inntektsmodellen offentlig, da professor Steinar Holden overrakte den offentlige utredningen til finansminister Siv Jensen (Frp), ifølge VG.

Det mest slående trekket, sier kildene, er at arbeidsinnvandringen har vært mye mer omfattende enn noen kunne forutse da Norge ble en del av EUs indre marked på 90-tallet – og ikke minst etter EU-utvidelsen mot Øst-Europa i 2004 og 2007.

Av landets drøyt fem millioner innbyggere, er over 500.000 kommet som innvandrere siden 1970.

Svært mange er også i Norge midlertidig for å jobbe: Antallet lønnsmottagere på korttidsopphold i Norge sted til rekordhøye 82.700 personer i 2012 – på toppen av 26.000 arbeidsinnvandrere gjennom året.

– Må gjøre mer mot sosial dumping
Den nye rapporten slår fast at aldri før har så mange arbeidstakere stått på utsiden av det vi kaller «den norske modellen» med fast jobb og ordnede lønnsforhold. Arbeidsinnvandringen er størst i privat tjenesteyting som bygg og anlegg, renhold og i verkstedindustrien.

Ifølge VG mener Holden-utvalget at regjeringen må ta langt hardere grep for å bekjempe sosial dumping og varig fattigdom hos arbeidsinnvandrerne.

En landsomfattende tariffavtale skal bli innført i en sektor, som gjelder for alle arbeidstakere også uorganiserte og utenlandske: Slik hindres det at lønninger dumpes.

Utvalget anbefaler også at det offentlige trapper ned kontante overføringer og heller tilbyr tjenester – og at de blir hardere på krav om aktivitet som motytelse for dagpenger og kontantstøtte.