Fortsatt få flerkulturelle fosterforeldre

 
Foto: Claudio Castello
9000 fosterbarn er det tilsammen i Oslo, og en stor andel har minoritetsbakgrunn. Likevel er det fortsatt få innvandrerfamilier som stiller opp.

Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert i fosterbarnsplasseringer utenfor hjemmet, kom det frem under et seminar om kulturmøtet mellom minoritetsspråklige foreldre og fagfolk på Oslo universitetssykehus Ullevål tidligere i dag.

For å være fosterforelder i Norge er det ofte krav om god livssituasjon og økonomi. Årsakene til at det er få fosterfamilier blant minoriteter er likevel mer sammesatte.

– Ofte kan det være motstand fra familiene selv som er utslagsgivende. I flere innvandrermiljøer er det negative holdninger både til barnevernstjenesten og til det å være fosterforelder. Ofte kan også de som gir fra seg barnet også ha sterke innvendninger mot at barnet får en fosterforelder fra samme kulturbakgrunn, sa Nina Baastad (bildet under)
fra Fosterhjemstjenesten i Oslo kommune.

Ønsker seg flere
Gjennomsnittsfosterfamilien er etnisk norsk og tar som oftest inn små barn. Nylig fikk barnevernstjenesten fått tak i en filippinsk, en pakistansk og to svenske familer. Men flere trengs, påpekte Baastad overfor de fremmøtte.

– Etniske, språklige og kulturelle behov hos barn er nødt til å ivaretas, oppsummerte hun.

Forbindes med overvåkning
Kollega Ghazala Naseem (bildet) ble selv opptatt av adopsjon og fosterforeldrespørsmål blant minoriteter etter å ha vært i Storbritannia, og blitt kjent med familier av pakistansk opprinnelse hvor dette ikke var noe problem.

Interessen for temaet var stort, og fremmøttet på Oslo Universitetssykehus likeså.
Foto : Claudio Castello

– Her hjemme er minoriteter helt klart skeptiske. Særlig vanskelig er det for førstegenerasjonen, siden man ofte ikke har utdanning, eller en tilstrekkelig god nok livssituasjon som det kreves av fosterforeldre.

Naseem har selv blitt nettverksambassadør og brobygger gjennom sitt lederverv i IKKG, Interkulturell Kvinne Gruppe. Under seminaret la hun til at mange også forbinder fosterforeldreansvaret med muligheten for å bli overvåket.

– Og da er det viktig å informere om fordelene for å bøte på skepsisen. Etter nyttår skal vi ha temakvelder, seminarer med fokus på bevisstgjøring og møter med ulike moskeer i Oslo. Vi trenger alles hjelp her, fortalte hun.