Økning i antallet religiøse i Norge

Innvandring fra katolske land som Polen og Litauen, har ført til nesten en dobling av registrerte medlemmer ved den katolske kirken siden 2008. Antallet muslimer øker også i Norge.
Foto: James Emery
Stadig flere blir katolikker og muslimer i Norge. Medlemsmassen i disse trossamfunnene har økt kraftig siden 2008.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert statistikk på antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som får statstilskudd. Ved inngangen til 2013 var det 550.000 medlemmer av denne gruppen i Norge, noe som er en økning på åtte prosent, eller 39.000 medlemmer, fra året før, melder nettavisen.no.

Antallet utgjør snaut elleve prosent av Norges fem millioner innbyggere. Og det er den romersk-katolske kirken som har størst medlemsmasse av trossamfunnene utenfor Den norske kirke.

Grunnet innvandring
Medlemsmassen utgjorde 121.000 medlemmer ved inngangen til 2013. Dette er en økning på 18 prosent, eller 19.000 medlemmer, siden 2012. Dette er dobbelt så høyt som i 2008.

– Økningen må sees i sammenheng med større innvandring fra andre land, spesielt innvandrer fra Polen har vært merkbar de siste årene,» skriver SSB på sine sider.

Medlemmer av islamske samfunn utgjør den nest største medlemsmassen på 120.900. Det utgjør 22 prosent av de 550.000 medlemmene i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Fra fjoråret har medlemsmassen i islamske trossamfunn økt med 8700 medlemmer. Siden 2008 har det vært en økning på 45 prosent, hvilket utgjør 37.000 medlemmer.

Andre trossamfunn som buddhisme, hinduisme og sikhisme har hatt en forholdsvis stabil medlemsmasse med mindre økninger fra fjoråret. Buddhisme har 16.000 medlemmer, mens hinduisme har 6800 og sikhisme har 3300 medlemmer.