Skal bygge sikre asylmottak for kvinner

Regjeringen bevilger 30 millioner kroner til ombygging av asylmottak for å sikre enslige kvinner en tryggere hverdag.

– Alle kvinner har rett til et liv uten vold. Ombygging av asylmottak er et viktig tiltak for å sikre asylsøkere en trygg hverdag og beskyttelse mot vold, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Den foreslåtte bevilgingen skal ifølge regjeringen
gå til å sikre kvinner en reelt beskyttet privatsfære, der kvinner har
egne oppholdsrom og tilgang til toalett og dusj uten å måtte gå gjennom
fellesarealer.

Pengene er bevilget som en del av mandagens krisepakke for å bedre norsk økonomi og stimulere sysselsettingen.

– I høst la vi fram en rapport som viser at kvinner i norske asylmottak opplever en grunnleggende utrygghet, og er redde for å gjøre dagligdagse og livsnødvendige ting som å lage mat. Vi er svært glade for at regjeringen tar disse funnene på alvor.

– Denne bevilgningen er et første viktig skritt for å sikre kvinner en trygg hverdag på asylmottak. Det må imidlertid også følges opp med andre tiltak som kompetanseheving blant mottaksansatte og økt bemanning ved mottakene, avslutter Egenæs.