Regjeringen legger fram handlingsplan mot negativ sosial kontroll

Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes muligheter til både å lykkes og leve et fritt og trygt liv, mener regjeringen.
Foto: regjeringen.no
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) legger onsdag fram en ny handlingsplan med fem ulike innsatsområder og 33 tiltak mot sosial kontroll.

– Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, sier Melby i en pressemelding.

De fem innsatsområdene i handlingsplanen er innsats for nyankomne flyktninger og innvandrere, kunnskap og kompetanse for et helhetlig hjelpetilbud, et styrket rettsvern for utsatte personer, forebygging av ufrivillige utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid.

– Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan være barrierer for integrering. Det er viktig at forebygging starter tidlig og foregår på flere arenaer, understreker Melby.