Kan ha tiltaksliste klar i januar

Organisasjonslivet møtte regjeringen til dialog om radikalisering: aktører så forskjellige som OMOD, Minotenk, LIM og Minhaj Ul-Quran var tilstede på Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Foto: Claudio Castello
Tidligere denne uken møtte regjeringsrepresentater flere frivillige organisasjoner til dialogmøte for å finne ut hvordan man skal takle radikalisering blant unge.

Bakgrunnen for møtet ligger i at regjeringen er i gang med å utarbeide en handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og justis og beredkspasdepartementet er opptatt av hvordan av ulike forebyggingsstrategier.

Ifølge statssekretær i justis og beredskapsdepartementet, Himanshu Gulati (fotografert i midten under), skal en arbeidsgruppe ha klare forslag til tiltak allerede i slutten av januar. Selve handlingsplanen skal oppdateres i løpet av vinteren.

 
Foto : Claudio Castello

– Arbeidsgruppen har gjort en rimelig rask jobb. Man har holdt på siden november, i kjølvannet av Radikaliseringskonferansen, påpeker han.

Regjeringen er stadig mer bekymret for en økende radikalisering, særlig blant unge med flerkulturell bakgrunn.

– Her må man jobbe på flere plan. Justismyndighetene vil ha fokus på arbeidet sammen med PST og politiet i forhold til de som er radikaliserte fra før av, og har f. eks. reist til Syria. I tillegg har vi det viktige forebyggingsaspektet, hvor blant annet BLD er mer involvert. Her er det viktig å hindre at unge tiltrekkes til ekstremismen.

Et oppstart
Solveig Horne, barne-, likestillings- og inkluderingsminister sier til utrop.no at denne ukes dialogmøte var en slags oppstartmøte for å finne strategier som kan motvirke ytterligere radikalisering.

– Vi drøftet om hva vi kunne gjøre i forhold til å forebygge for alle former for ekstremisme, være det seg fra høyreekstreme eller islamistiske miljøer.

Horne mener det er viktig å føre dialog på høy- og lavterskelnivå, både med det offentlige og det sivile samfunnet.

 
Foto : Claudio Castello

– Forslagene er mange, og derfor er det er viktig å involvere organisasjonsliv, stat og kommune. Her finner man den mangfoldig kompetansen, alt fra de som jobber med barn og unge til “vaktbikkjene” som er opptatt av det som skjer på nettet til de som er i myndighetsposisjoner.

– Ta i bruk kompetansemiljøene
Statssekretær på Statsministerens kontor (SMK), Laila Bokhari, sier statsminister Erna Solberg er sterkt bekymret for denne utviklingen.

– Handlingsplanen mot radikalisering i sin endelige form skal være klar til våren. Regjeringen vil vise et stort engasjement når det gjelder dette.

Hvor tverrpolitisk er kampen mot radikalisering? Ser regjeringen på temaet som så viktig at man inviterer organisasjoner med såpass ulike standpunkter?

– Helt klart. Vi ser det som viktig å ha med alle ulike kompetansemiljøer som kan bidra på et eller annet vis. Her er det mye viktig erfaring og kompetanse. Det handler det om vår alles sikkerhet, sier Bokhari til utrop.no.