Færre etniske nordmenn i Norge

Innvandrere står for befolkningsveksten som Norge har opplevd de siste årene, ifølge ny SSB-statistikk.
Foto: Flickr
Norges befolkning har vokst og det er innvandrere som står for veksten. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sier forsker Minja Dzamarija i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

Antallet etniske nordmenn har gått ned med 4400 personer de siste ni årene. På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 til 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija.

– Dette betyr at blant etniske nordmenn er det flere som dør eller utvandrer enn det er som blir født eller flytter inn i Norge igjen, sier Dzamarija.

Hun understreker at for å havne i denne gruppen, som i rene tall består av rundt 3,9 millioner mennesker, må alle besteforeldrene være født i Norge. En svensk besteforelder gjør at man blir en del av statistikken over dem med innvandringsbakgrunn.

77.000 med polsk bakgrunn
77.000 polakker har innvandret til Norge, hvilket gjør det til den desidert største innvandrergruppen. Blant de som selv har innvandret er over halvparten fra Europa, 29 prosent fra Asia og 11 prosent fra Afrika.

I tillegg til innvandrere kommer det SSB kaller «norskfødte med innvandrerforeldre», og som ofte benevnes som andregenerasjonsinnvandrer. Gruppen utgjør 2,3 prosent av befolkningen, og har doblet seg siden 2004, her er norskpakistanere og norsksomaliere den største gruppen, med henholdsvis rundt 15.000 og 9000 personer.

Spennende utvikling
Dzamarija sier til Aftenposten at veksten i innvandrerbefolkningen har vært svært høy de siste årene.

– 50.000 mennesker i året tilsvarer jo hele befolkningen i for eksempel Skien eller Sarsborg. Det blir spennende å se hvordan det vil utvikle seg videre. Man ser noen tendenser til at tempoet er i ferd med å avta noe.