Hardere klima i innvandringsdebatten

Fylkestingsrepresentant og Eid-ordfører Alfred Bjørlo oppfordrer folk til å ta til motmæle mot rasister i kommunen.
Foto: Christoffer Biong/Venstre
Fylkestingsrepresentant og Eid-ordfører Alfred Bjørlo frykter at folk skal slutte å ta til motmæle, og maner til samling mot hatpratet.

I fylkestinget tok Eid-ordføreren Alfred Bjørlo før jul et kraftig oppgjør med en voksende rasisme i fylket Sogn- og Fjordane, som han mener vil være helt avhengig av innvandring for å få vekst og folketallsutvikling i framtiden.

Bakgrunnen for at han tok temaet opp på møtet var at folk som har stått opp mot rasisme i hans egen kommune har opplevd å bli hengt ut med navn og bilde på høyreekstreme nettsteder. Han viser til en nylig hendelse hvor en person sto fram i NRK og sa at det ikke er ok å motta løpesedler med drøye påstander om innvandrere fra Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) i postkassen. Han ble da hengt ut med navn og bilde på et høyreekstremt nettsted, hvor det både står løgner om hva personene har sagt, og det sjikaneres i kommentarfeltet under nettstedets artikkel.

Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) har delt ut over 500 løpesedler med grove påstander i kommunen forteller ordføreren.

– Løpesedlene handler om påstander som at samfunnet holder på å bli ødelagt, og at vi drukner i en pøl av kriminalitet, sa Bjørlo fra fylkestingets talerstol.

Hardere nettklima
Eid-ordførerens bekymrer seg for at klimaet i debatten blir for tøft til at folk ikke orker å stå fram lengre. 

– De skrekkscenarioene og holdningene blant anet FMI sprer er fra samme fantasiverden som Breivik levde i, sier Bjørlo til utrop.no.

Han forteller om grov rasisme og aggresiv holding til innvandring han mener er lagt utover det vi kan godta uten å ta til motmæle.

– Problemet er at tar du til motmæle mot fremmedfrykt og innvandrerhets, blir du hengt ut. Dette gjør det til en stor belasting å heve stemmen. Jeg er også redd for at innvandrere som kommer, kan bli møtt med stadig mer hverdagsrasisme. Det er en veldig farlig utvikling, sier Alfred Bjørlo.

Han mener det bør reises en nasjonal debatt om de høyreekstreme nettsidene og debattklimaet rundt disse temaene.

Bjørlo fikk støtte fra fylkesordfører Åshild Kjelsnes (Ap) og flere andre fylkestingsmedlemmer under møtet, og han oppfordret partiene til å ta opp problematikken i sine lag og at de sammen skal se videre på hvordan de vil bekjempe rasismen i deres kommuner.

Lenke til foto her.