Flere kvinner, få flerkulturelle i medie-Norge

Randi S. Øgrey i MBL. sier mediebransjen har en vei å gå når det kommer til flerkulturelle.
Foto: Viken Venstre
Undersøkelse viser stadig flere kvinner i mediebransjen, viser en undersøkelse. Samtidig er halvparten av mediebedriftene lite fornøyd med sitt flerkulturelle mangfold.
3Shares

Undersøkelsen er gjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 108 bedrifter og 10.330 ansatte har deltatt både i fjorårets og årets undersøkels3, ifølge NTB.

Resultatet viser at andelen kvinner i mediebransjen har økt med ett prosentpoeng siden i fjor til 43 prosent.

– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsing på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL i en pressemelding.

Lite kulturmangfold

Samtidig er hele 55 prosent av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har per i dag.

Kun 13 prosent av mediebedriftene som deltok i undersøkelsen, mener de har en høy grad av flerkulturelt mangfold. Én av fire sier de jobber i stor grad med å øke dette mangfoldet.

Mens 69 prosent av distribusjonsselskapene oppgir å ha høy grad av flerkulturelt mangfold, er tallet 29 prosent for «annet»-kategorien. Ellers er det svært lavt nivå på de øvrige virksomhetstypene, ifølge MBL.

– Her har vi en vei å gå som bransje, og her kan vi samarbeide om gode tiltak, sier Øgrey.