Syrisk ektepar får gjenforenes etter dom i Høyesterett

Høyesterett godkjenner å innvilge familiegjenforening for en syrisk kvinne, som giftet seg i Syria under lavalderen for norsk lovgivning.
Foto: Joe Gratz
Høyesterett slår fast at norsk rettsorden ikke blir krenket ved at en syrisk kvinne, som giftet seg da hun bare var tolv år, får gjenforening med ektemannen.

Etter tre års ekteskap kom kvinnens ektemann til Norge i 2015 og fikk opphold etter at det hadde brutt ut krig i Syria. To år senere ba hans kone og to barn om familiegjenforening med mannen, men både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda ga avslag med det argumentet om at det ville støte norsk rettsorden ettersom kvinnen bare var tolv år da de giftet seg og slik sett i strid med norsk ekteskapslov.

Kvinnen og de to barna saksøkte staten. De fikk medhold i Oslo tingrett, men tapte i lagmannsretten. Onsdag konkluderte en enstemmig Høyesterett med at det ikke strider mot norsk rettsorden å innvilge kvinnen familiegjenforening.

I grunnlaget peker førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg på at saken på den ene siden handler om inngåelse av ekteskap mellom et barn og en vesentlig eldre slektning. Han peker imidlertid på at det ikke er noe ved inngåelsen av ekteskapet som har noe med søknaden om oppholdstillatelse i Norge å gjøre. Ekteskapet var lovlig i Syria da det ble inngått.

– Den lange tiden som er gått og det faktum at kvinnen på søknadstidspunktet var over 18 år og i dag har et reelt ønske om å fortsette samlivet med ektemannen, taler for at det vil være i strid med rettsoppfatningen å nekte henne og barna oppholdstillatelse på grunn av ekteskapet, skriver dommeren i begrunnelsen hvor han omtaler hensynet til at barna har rett til å vokse opp med to foreldre.

– En godkjennelse av ekteskapet innebærer ikke fortsatt krenking av kvinnen – kanskje heller tvert imot, skriver Høgetveit Berg og slår fast at UNEs vedtak er ugyldig.