Integreringspakke III vedtatt

Grunnet pandemien har Stortinget gått inn for å utvide introduksjonsprogrammet.
Foto: Flickr
Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Endringene som er vedtatt innebærer at målgruppene for tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk er utvidet, ifølge imdi.no.

Endringene gjør blant annet at introduksjonsprogramsdeltakere mellom 1. januar 2019 og 1. januar 2020 (utvidelse fra 1. juli 2019), har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning.

Bakgrunnen for tiltakene i integreringspakkene og de midlertidige lovene er blant annet at koronapandemien har hatt konsekvenser for både innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte.

Kommunene skal blant annet vurdere er omfanget av opplæringen, ikke om den enkelte skal ha utvidet opplæring i norsk.

Ifølge IMDi er det svært viktig at kommunen setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakene, og gir utvidet tilbud til de deltakerne tiltakene gjelder for.